Borce Velickovski

 

Борче Величковски

Претседател на Националниот совет на македонската национална заедница, во мандатот 2010 - 2014, 2014 - 2018 и 2018-2022

 Роден на 29.08.1973.година во Крива Паланка, Р. Македонија

Образование/звање:

Хемијско-технолошки техничар

Дипломиран менаџер во медиумите

Работно искуство:

10 години работно искуство во стопанството,10 години работно искуство во културата, пишаните и електронските медиуми и активизмот за заштита на човековите и малцинските права

Работни места и функции:

- Раководител на секцијата „Синтеза“ во ХИП Азотара (1998-2002)

- Раководител на секцијата „Филтрирање на CО2„ во ХИП Азотара (2002-20007)

- Уредник на списанието „Јабука“ (2001-2002)

- Уредник на политичко информативната ревија на македонски јазик “Македонска виделина“ (од 2007 до 2009)

- Заменик директор на Новинско-издавачката установа „Македонски информативни и издавачки центар'' д.о.о. (2008-2009)

- ВД Директор и Главен и одговорен уредник на Новинско издавачката установа „Македонски информативен и издавачки центар“ Д.О.О.(2009-2011)

-Претседател на ИО на Националниот совет на македонската национална заедница во Србија (2005-2010)

- Претседател на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија (2010-2014)

- Претседател на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија (2014-2018)

- Претседател на Нациналниот совет на македонското национално малцинство во Србија (2018-2022)

Специјалност:

Област на информирањето

Област на културата

Област на образованието

Област на прописите, управата и националните малцинства

Област на стопанството

Политички и други функции и активности:

- Член на Мешовитата меѓувладина комисија за следење на Спогодбата за правата на српското национално малцинство во Р.Македонија и македонското национално малцинство во Р.Србија (од 2010)

-Субкоординатор на Националните совети на Националните малцинства на Р.Србија (2011-2012)

-Председател на Координацијата на Националните совети на Националните малцинства на Р.Србија (2012-2013)

-Председател на Координацијата на Националните совети на Националните малцинства за АП Војводина (од 2014)

-Член на Националниот совет на националните малцинства на Р.Србија (од 2010)

-Член на Работната група на Владата на Р.Србија за изработка на Акционен план за поглавието 23 во процесот на интеграциите во ЕУ (од 2015)

- Член на Националниот совет на македонската заедницa за АП Војводина (2004-2010)

- Координатор на одборот за култура на Националниот совет на македонската заедница во Србија (2004-2006)

- Председател на КУД „Васил Хаџиманов“(2001-2007.година)

- Директор на КУД „Васил Хаџиманов“( од 2007-2010)

- Координатор на Националниот Ансамбл за народни песни и игри на македонската заедница во Р.Србија „Тоше Проески“(2008-2009)

- Портпарол на Демократскиот покрет за Панчево(2004-2005.година)

- Потпредседател на Демократскоиот покрет за Панчево(2005-2006.година)

- Председател на Демократскиот форум на македонската заедницаво Р.Србија(2007-2009).

- Член на Агендата 21 за Панчево (2008-2010)

- Член на УО на Културно-просветниот Совет на Панчево (2011-2014)

- Координатор на здруженијата за формирање на Сојуз на Асоцијации на припадници на македонското малцинство во Србија (2009 -2010)

- Председател на Здружението на припадници на македонското национално малцинство за Јужнобанатски округ „Вардар„ Панчево, подружница Јабука (2002 до 2004)

- Носител на листата „Македонци заедно„ 2010 и 2014 година за изборите за Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија.

- Идеен творец на концептот „Македонски обединети сили'' –МАКОС

- Автор на Националната стратегија на македонската национална заедница во Р.Србија 2013 - 2023

- Иницијатор, суоснивач и оснивач на голем броја на организации на МНЗ во Р.Србија.

- Учесник, уводничар и предавач на голем број семинари, округли маси и конференции на тема човечки и малцински права во организација на цивилни организации, државни органи на Р.Србија и меѓународни институции.

Награди:

Добитник на повеќе награди и признаниа меѓу кои се и:

Награда за интеркултурален дијалог-Здружение на Евреји и нивни пријатели „Шалом Тора„

Високо признание за изузетен придонес и заслуги на полето на афирмацијата и зачувувањето на правата на македонското национално малцинство во Србија –Награда „Македонско сонце„

Јазици:

Македонски,Српски, Англиски.

Други знаења и вештини:

Работа на рачунар-Microsoft office (Word,Excel,Power Point),Adobe Premier 6.0,QuarkXpress,Corel, Sоund forge, PhotoShop, 3D HomeArhitect, AutoCad.

-Мајстор на борилачки вештини-црни појас

Фамилијарна состојба:

Оженет со Адела Мерча-Величковска, дипломирана пијанистка, професорка по клавир во музичкото училиште „Јован Бандур“ во Панчево. Има три ќерки, Теодора, Елена и Јана Величковска.

Живее и работи во Панчево.