Печати
Категорија: Редовна дејност
Посети: 17867

Министерот за државна управа и локална самоуправа Бранко Ружиќ ги распиша изборите за Националните совети на националните малцинства за 4 ноември оваа година.

 Избори за националне савете националних мањина 4. новембра

22 малцински задници ќе ги бираат членовите на националните совети, од тоа 18 национални малцинства го исполни условот за непосредните избори (албанското, ашкајлиското, бошњачкото, бугарското, буњевачкото, влашкото, грчкото, египатското, унгарското, германското, полското, ромското, романското, русинското, словеначкото, украинското и чешкото) додеке 4 национални совети ќе се бираат по пат на електори (македонскиот, хрватскиот, црногорскиот и рускиот).

Рок за поднесување на листи за непосредните избори е 15 дена пред одржување на непосредните избори, односно 30 дана пред одржување на изборите по пат на електорско собрание.

Министерот уште еднаш ги повика сите граѓани, припадници на националните малцинствата кои живеат во Србија, да го искористат правото да се запишат во посебниот бирачки список.

Линк за проверка: https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

Захтев за упис: https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_2_-_Zahtev_za_upis_u_poseban_biracki_spisak_ID_3427.pdf