На изборното собрание на здружението „Македониум“ одржано на 21 март 2019 година во Установата за култура „Пароброд„ во Белград избрано е ново раководство на Здружението.

Изборно собрание во Македониум слика 1

За претседател на УО на здружението е избрана Зорица Митровиќ а за членови Елисавета Ивановиќ како потпредседател, Синиша Новески, Евгена Огњановска, Константин Коцев, Ѓурѓа Авокатов и Митко Арнаудов. За претседател на Собранието е избран Александар Пенев а за потпредседател Ленче Петровиќ. За секретар на здружението е избран Ранко Бебековски а за благајник Дане Делов. Надзор ќе вршат Цветан Дојчиновски како председател на Надзорниот одбор и Грозде Николовски ки Ирена Сретеновиќ како членови.

Изборно собрание во Македониум слика 2

Присатните испред Националниот совет ги поздрави председателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски.