Членови:

Благе Петрушевски, претседател

Дарко Ристески - потпретседател

Милорад Младеновски- член

Јосиф Ефремов - член

Никола Миловиќ - член

Мирослав Петровиќ - член

Борче Вељановски - член