Borce Velickovski

Борче Величковски (1973), Панчево

Претседател

Дипломиран менаџер во медиумите

060/8030333

borce.ate@gmail.com

 

 

SLIKA BLAGOJA page 0001

Благоја Соколовски (1951)

Пензионер

Јабука

Потпретседател 

060/8030321

Ivan Mitrovski

Иван Митровски (1954)

Адвокат

Панчево

Потпретседател

060/8030360

Peco Risteski

Пецо Ристески (1957)

Пензионер

Врање

Потпретседател

060/8030324

 Zorica Mitrovic

Зорица Митровиќ (1983)

дипл.политиколог за новинарство

Белград

Програмски координатор и  секретар

060/8030345

zoricamitrovic@nsmakedonaca.org.rs

 

 

 

Nikola Kiprovski

Никола Кипровски (1980)

Апсолвент на Ветеринарски факултет

Пландиште

Претседател на извршен одбор

060/8030327

Dobre Trajkovski

Добре Трајковски (1951)

Јабука

Пензионер

Потпретседател на извршен одбор

060/8030317

Љиљана Најдовска (1959)

Економски техничар

Качарево

Член на извршен одбор

060/8030356

Озрен Симјановски (1977)

Магистер на правни науки

Суботица

Член на извршен одбор

060/8030339

 

Mare

 Маре Каранфиловиќ (1968)

Професор по книжевност

Лесковац

Претседателка на одборот за образование

060/8030316

 Душан Жилевски (1983)

Техничар за обезбедување

Јабука

Член

060/8030375

 

 

Ivana Cvetkovic

 Ивана Цветковиќ ( 1949)

Пензионер

Лесковац

Член на извршен одбор

060/8030338

 

Darko Risteski prilagođena slika

 Дарко Ристески (1986)

Земјоделски техничар

Гудурица

Член

060/8030352

 Новица Дукадиновски (1965)

Земјоделски техничар

Панчево

Претседател на одборот за

службена употреба на јазикот и писмото

 Ангелина Орбовиќ ( 1968)

Дипломиран економиста

Земун

Член

060/8030346

 

ILO MIHAJLOVSKI slika

 Ило Михајловски (1960)

Воено лицо во пензија

Чачак

Член

060/8030331

Предраг Коруноски (1966)

Дипломиран економиста

Белград

Член

060/8030329

 Илинка Ражнатовиќ (1958)

Еколог-специјалиста

Белград

Член

060/8030342

Blagoja Ilievski

Благоја Илијевски (1947)

Воена лице во пензија

Ниш

Член

060/8030 334

 

Dragoljub slika kompresovana

 Драгољуб Костовски (1947)

Економиста

Нови Сад

Член

060/8030316

Slika Snežana Stankovski

Снежана Станковски (1961)

Техничар

Панчево

Член

060/8030315

Slave Gruevski

 Славе Груевски (1954)

Воено лице во пензија

Рудник

Член

060/8030325

 Ѓорѓе Михајловски (1959)

Градежен техничар

Јабука

Члан

060/8030314

Членови на одборот:

Новица Дукадиновски, претседател

Боро Костадиновски, потпретседател

Ивана Ивановска, членка

Весна Стојановска, членка

Живорад Тодоровски, член

Ивица Ристовски, член

Александра Милошевска, членка


Членови:

Благе Петрушевски, претседател

Дарко Ристески - потпретседател

Милорад Младеновски- член

Јосиф Ефремов - член

Никола Миловиќ - член

Мирослав Петровиќ - член

Борче Вељановски - член

 


 

Членови на одборот:                                                                            

Јулијана Милутиновиќ - претседателка

Златко Јанкуловски - потпретседател

Елисавета Стојановска Ивановиќ - членка

Наташа Простран - членка

Домника Трајковиќ -членка

Мирјана Миловиќ - членка

Ристо Костов - член


 

 

Членови на одборот:

Маре Каранфиловиќ, претседателка

Зорица Лазаревиќ, потпретседателка

Соња Величковиќ, членка

Снежана Алексиќ, членка

Сима Најдовски, член

Биљана Максимовски, член

Драгиња Цветковиќ, член