kljmp 1

Единаесеттиот по ред извештај за спроведување на Акциониот план за остварување на правата на националните малцинства, претставен е во Палатата Србија, на состанок на кој што присуствуваа претставници на националните совети, државните и покраински органи и институции, независни тела, меѓународни и организации од цивилното општество. Македонскиот национален совет го претставуваше Зорица Митровиќ, секретар на Советот.

Centar za regionalizam slika 1

На 18 јуни во Нови Сад во организација на Центарот за регионализам а со подршка на Ханс Сејдл фондацијата беше организирана конференција на тема „Статус и положба на националните малцинства во државите настанати со распаднувањето на СФРЈ“. На оваа конференција учество зедоа врвни стручњаци од шесте држави кои настанаа со распаѓањето на бившата СФРЈ.

Пландиште 1

На 07 јуни 2019 година претседателот на општината Пландиште г-дин Јован Репац со своите соработници Горан Доневски, заменик на претседател на општината, Ендре Сабо, претседател на Собранието на општината и Влада Младеновиќ, заменик на претседател на Собранието на општината, беа домаќин на претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски, претседателот на Извршниот одбор на Советот и претседателот на Здружението на граѓани припадници на македонската национална заедница „Вардар" Пландиште Никола Кипровски и првиот секретар на македонската Амбасада во Србија Марјан Јовановски. 

800x600 izvod iz maticne knjige rodjenih 1

Од почетокот на годината припадниците на националните малцинства имаат можност својата национална припадност да ја запишат во матичната книна на родените. Тоа им го овозможија Измените и дополненијата на Законот за матичните книги. Уписот на податоците е доброволен, а покрај националната припадност оние кои сакаат ќе можат во матичната книга на родените да упишат и промена на полот.

Борче

На 30 мај 2019 година во просториите на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија, во Панчево беше одржан работен состанок со претставниците на КУД „ Васил Хаџиманов"  во состав Милорад Младеновски претседател на КУД-от и Марјанов Снежана кореограф на Куд-от со претседателот на Националниот совет Борче Величковски.