savet2018

Во просториите на Владата на Република Србија се одржа првата овогодишна седница на Републичкиот Совет за националните малцинства со кој претседаваше актуелната претседателка на Владата на Република Србија Ана Брнабиќ, а на која што присуствваа и сите членови на овој Совет, меѓу кои и претседателот на Македонцкиот национален совет Борче Величковски.

koordinacija

На првата седница на Координацијата на националните малцинства во Србија во 2018-та година, на која што присуствуваше и претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, со помалку невообичаен тек најпрвин беше обработувано прашањето на заедничкиот проект на Министерството за државна управа и локална самоуправа, Центарот за истражување на етницитетот од Белград и Координацијата на националните совети на националните малцинства во Србија под наслов: Делотворна застапеност на националните малцинства во работата на органите во јавната власт и јавните служби.

Клуб књижевника 82

Амбасадорката на Република Македонија Вера Јовановска Типко во белградскиот ,,Клуб на книжевници“ организираше коктел и праштална вечер по повод завршеток на својот четиригодишен мандат.

171218 1

На 18 декември годинава во Палата Србија се одржа шестата по и ред и последната Јавна консултација за нацртот на измените и дополненијата на Законот за Националните совети на Националните малцинства, на која што присуствуваше претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски. 

složni mozaik 5

Канцеларијата за човекови и малцински права на Владата на Република Србија, по повод одбележувањето на 10 декември - Меѓународниот ден на човековите права, по втор пат оваа година организираше сајам ,,Сплотен мозаик на Србија“ на кој што се претставија националните совет на националните малцинства.