800x600 izvod iz maticne knjige rodjenih 1

Од почетокот на годината припадниците на националните малцинства имаат можност својата национална припадност да ја запишат во матичната книна на родените. Тоа им го овозможија Измените и дополненијата на Законот за матичните книги. Уписот на податоците е доброволен, а покрај националната припадност оние кои сакаат ќе можат во матичната книга на родените да упишат и промена на полот.

ГО ПРЕНЕСУВАМЕ СООПШТЕНИТО НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БЕЛГРАД

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека во сабота на 20 април 2019 година, од 07:00 до 19:00 часот, во просториите на Амбасадата на Република Македонија во Белград, на адреса: „Господар Јевремова" број 34, ќе се спроведе гласањето за нов Претседател на Република Македонија.

СЛИКА ОЗРЕН И БОРЧЕ

Во Владата на Автономна Покраина Војводина,во просториите на Секретаријатот за образование,прописи, управа и национални малцинства се одржа состанок помеѓу покраинскиот секретар Михаљ Њилаш и новоизбраните председатели и представници на Националните совети на националните малцинства кои имаат седиште на територија на покраината. На овој состанок, каде што Македонскиот национален совет го представуваа председателот Борче Величковски и членот на Советот Озрен Симјановски,сите новизбрани представници има можност меѓусебно поблиску да се запознаат и да дадат свои предлози за продолжување на, како е оценето досегашната успешна соработка со овој Секретаријат.

На втората редовна седница вочетвртиот мандат на Македонскиот национален совет во Србија, одржана на 26 јануари во Панчево, избрани се сите органи и тела со што се створени услови за работа во четирите области за кои е надлежна оваа институција.

ljubisa

Денес се простуваме со еден од најголемите македонски културни дејци на овие простори и Амбасадор на Република Македонија во Белград од 2009 до 2013 година, Љубиша Георгиевски.

Македонската заедница во Србија имаше чест и задоволство да го запознае овој, пред се прекрасен човек, кој со своите дела остави неизбришлива трага во нашето културно и општествeно живеење. Со своите дела, активности и заложби како Амбасадор на Република Македонија во Република Србија даде исклучителен придонес во зачувувањето на македонскиот национален идентитет, промоција на македонската култура и уметност, како и во образованието на македонски јазик на овие простори, за што вечно ќе сме благодарни.