СЛИКА ОЗРЕН И БОРЧЕ

Во Владата на Автономна Покраина Војводина,во просториите на Секретаријатот за образование,прописи, управа и национални малцинства се одржа состанок помеѓу покраинскиот секретар Михаљ Њилаш и новоизбраните председатели и представници на Националните совети на националните малцинства кои имаат седиште на територија на покраината. На овој состанок, каде што Македонскиот национален совет го представуваа председателот Борче Величковски и членот на Советот Озрен Симјановски,сите новизбрани представници има можност меѓусебно поблиску да се запознаат и да дадат свои предлози за продолжување на, како е оценето досегашната успешна соработка со овој Секретаријат.

На втората редовна седница вочетвртиот мандат на Македонскиот национален совет во Србија, одржана на 26 јануари во Панчево, избрани се сите органи и тела со што се створени услови за работа во четирите области за кои е надлежна оваа институција.

ljubisa

Денес се простуваме со еден од најголемите македонски културни дејци на овие простори и Амбасадор на Република Македонија во Белград од 2009 до 2013 година, Љубиша Георгиевски.

Македонската заедница во Србија имаше чест и задоволство да го запознае овој, пред се прекрасен човек, кој со своите дела остави неизбришлива трага во нашето културно и општествeно живеење. Со своите дела, активности и заложби како Амбасадор на Република Македонија во Република Србија даде исклучителен придонес во зачувувањето на македонскиот национален идентитет, промоција на македонската култура и уметност, како и во образованието на македонски јазик на овие простори, за што вечно ќе сме благодарни.

I sednica

Конститутивна седница на Националниот совет на македонското национално малцинство одржана е на 02 декември во големата сала на Собранието на градот Панчево, на која што се потврдени мандатите на 23 члена на Советот.

Одма потоа одржана е и првата редовна седница на која што е избран претседателот на Националниот совет Борче Величковски и на на која што е усвоен новиот Статут на Советот.

borce izbori

77 од вкупно 79 верификувани електори ги бираа новите 23 члена на Македонскиот национален совет, на електорското собрание, кое што се одржа во Собранието на Република Србија во Белград. Листата на актуелниот претседател на Советот Борче Величковски оствари апсолутна победа, а воедно тоа беше и единствена листа што се кандидираше, па така предложените 23 електори ќе ги имаат сите места но новиот мандат на Советот.