40under40 zorica

На годинашната листа „40 под 40“ која што ја објави Обединетата македонска дијаспора со 40 продуктивни и талентирани Македонци на возраст под 40 години кои творат ширум земјината топка и се сметаат за успешни лидери, се најде и секретарот на Македонскиот национален совет Зорица Митровиќ.

apv ugovor 2

Во Владата на АП Војводина беше уприличено свечено потпишување на уговорите за 2018 година, за додела на редовните и средствата за развојна дејност на националните совети на националните заедници кои имаат седиште на територија на АП Војводина од страна на Владата на АП Војводина, поточно Секретаријатот за образование, прописи и национални малцинства на АП Војводина.

8 7

По повод претставувањето на шестиот редовен извештај за спроведување на активностите во рамки на Акциониот План 23 за остварување на правата на националните малцинства во Република Србија се одржа конференција во Палатата Србија. Конференцијата ја отвори Сузана Пауновиќ ВД Директорката на Канцеларијата за човекови и малцински права . Таа истакна дека овој извештај се однесува на четвртиот квартал во 2017 година и дека активностите за спроведување на овој Акционен план редовно се следат.

savet2018

Во просториите на Владата на Република Србија се одржа првата овогодишна седница на Републичкиот Совет за националните малцинства со кој претседаваше актуелната претседателка на Владата на Република Србија Ана Брнабиќ, а на која што присуствваа и сите членови на овој Совет, меѓу кои и претседателот на Македонцкиот национален совет Борче Величковски.

koordinacija

На првата седница на Координацијата на националните малцинства во Србија во 2018-та година, на која што присуствуваше и претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, со помалку невообичаен тек најпрвин беше обработувано прашањето на заедничкиот проект на Министерството за државна управа и локална самоуправа, Центарот за истражување на етницитетот од Белград и Координацијата на националните совети на националните малцинства во Србија под наслов: Делотворна застапеност на националните малцинства во работата на органите во јавната власт и јавните служби.