Клуб књижевника 82

Амбасадорката на Република Македонија Вера Јовановска Типко во белградскиот ,,Клуб на книжевници“ организираше коктел и праштална вечер по повод завршеток на својот четиригодишен мандат.