drzsek mnr

Претседателот на македонскиот национален совет Борче Величковски оствари средба со државниот секретар на Министерството за надворешни работи на Р.Македонија г-дин Виктор Димовски и неговите соработници.

На покана на Државниот секретар на Министерството на надворешни работи на Република Македонија г-дин Виктор Димовски, претседателот на Националниот совет на македонската национална заедница Борче Величковски на 04 октомври ја посети Амбасадата на Р.Македонија во Р.Србија каде што во повеќечасовен разгвор, го избрифира новиот државен сектретар за активностите и предизвиците со кои се соочува македонската национална заедница во Србија.

koordinacija3 5

На првата седница на Советот за национални малцинства од сазивот на новата влада, претседателката на Владата на Република Србија Ана Брнабиќ  укажа на важноста на континуитетот на работата со советите на националните малцинства. Таа истакна и дека во Србија се почитуваат различностите и порача дека нашата земја ќе продолжи да води политика благодарејќи и на која во Европската унија ја препознаваат како еден од лидерите во работата со националните малцинства и почитувањето на нивните права. Покрај претседателите и претставниците на 19 национални совети, на седницата на Советот присуствуваше секретарот на македонскиот национален совет Зорица Митровиќ.

20170921 121001

За кусо време во однос на претходната, се одржа уште една седница на Координацијата на Националните совети на националните малцинства во Р.Србија, на која што присуствуваше и претседателот на македонскиот национален совет Борче Величковски. На оваа седница фокусот беше вперен кон нацртот и јавната расправа за новата Стратегиија за развој на културата на Р.Србија 2017-2027. Имено од страна на Координацијата се донесе единствен заклучок дека оваа Стратегија воопшто не ги препознава културите на националните малцинства во Србија, од каде што проиизлегува заклучок дека оваа Стратегија е всушност стратегија на српскиот народ во Р.Србија. Заземен е став Координацијата итно да испрати рекација и предлог на текст кој би бил воврстен во овој битен докумен за развој на културата на сите граѓани во Република Србија.

координација

Редовна седница на Координацијата на Националните совети на националните малцинства во Србија оджана е на почетокот на септември во палата Србија. На оваа седница, покорај редовните и тековни прашања, беа третирани и две теми кои се во моментот во фокусот на сите Национални совети: најзначајните прашања во областа на образованието и известување на работната група на Координацијата за изработка на Законот за правата и слободите на националните малцинства и Законот за Националните совети.

tekst2

Претседателите на националните совети на националните малцинства во Србија во Палата Србија остварија прва работна средба со новиот Министер за државна управа и локална самоуправа Бранко Ружиќ, со цел да го запознаат со главните предизвици кои се наоѓаат пред националните совети и нивнитер горечки проблеми. Главните теми беа спроведување на Акциониот план за Поглавитео 23 во рамки на придружувањето на Србија кон Европска унија, како и донесување на два клучна закона до крајот на годината измените и дополнениата на Законот за заштита на правата и слободите на националните малцинства и измените и дополненијата на Законот за националните совети. Стана забор и за активираниот буџетски фонд за националните малцинства, а присутните претседатели и претставници на Советите, меѓу кои и претседателот на макеоднскиот национален совет Борче Величковски, ги истакнаа своите видувања за овие прашања.