Мајка македонија

Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија свечено го одбележа 8 септември, Денот на независноста во Педагoшкиот музеј во Белград. Многубројните гости ги поздравија претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, македонскиот амбасадор во Белград Александар Поповски и директорот на музејот Слободан Вуксановиќ.

kljmp 1

Единаесеттиот по ред извештај за спроведување на Акциониот план за остварување на правата на националните малцинства, претставен е во Палатата Србија, на состанок на кој што присуствуваа претставници на националните совети, државните и покраински органи и институции, независни тела, меѓународни и организации од цивилното општество. Македонскиот национален совет го претставуваше Зорица Митровиќ, секретар на Советот.

Centar za regionalizam slika 1

На 18 јуни во Нови Сад во организација на Центарот за регионализам а со подршка на Ханс Сејдл фондацијата беше организирана конференција на тема „Статус и положба на националните малцинства во државите настанати со распаднувањето на СФРЈ“. На оваа конференција учество зедоа врвни стручњаци од шесте држави кои настанаа со распаѓањето на бившата СФРЈ.

Пландиште 1

На 07 јуни 2019 година претседателот на општината Пландиште г-дин Јован Репац со своите соработници Горан Доневски, заменик на претседател на општината, Ендре Сабо, претседател на Собранието на општината и Влада Младеновиќ, заменик на претседател на Собранието на општината, беа домаќин на претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски, претседателот на Извршниот одбор на Советот и претседателот на Здружението на граѓани припадници на македонската национална заедница „Вардар" Пландиште Никола Кипровски и првиот секретар на македонската Амбасада во Србија Марјан Јовановски. 

На 05 јуни 2019 година претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски придружуван од страна на секретарот и програмскиот координатор на Националниот совет Зорица Митровиќ и финансовиот советник Јелена Јаќимовска оствариа состанок со представнички на Канцеларијата за човекови и малцински права задолжени за следење на финансовото работење на Националните совети на националните малцинства во Србија.