kljmp 1

Единаесеттиот по ред извештај за спроведување на Акциониот план за остварување на правата на националните малцинства, претставен е во Палатата Србија, на состанок на кој што присуствуваа претставници на националните совети, државните и покраински органи и институции, независни тела, меѓународни и организации од цивилното општество. Македонскиот национален совет го претставуваше Зорица Митровиќ, секретар на Советот.

Centar za regionalizam slika 1

На 18 јуни во Нови Сад во организација на Центарот за регионализам а со подршка на Ханс Сејдл фондацијата беше организирана конференција на тема „Статус и положба на националните малцинства во државите настанати со распаднувањето на СФРЈ“. На оваа конференција учество зедоа врвни стручњаци од шесте држави кои настанаа со распаѓањето на бившата СФРЈ.

800x600 izvod iz maticne knjige rodjenih 1

Од почетокот на годината припадниците на националните малцинства имаат можност својата национална припадност да ја запишат во матичната книна на родените. Тоа им го овозможија Измените и дополненијата на Законот за матичните книги. Уписот на податоците е доброволен, а покрај националната припадност оние кои сакаат ќе можат во матичната книга на родените да упишат и промена на полот.

Изборно собрание Јабука слика 2

На 24 мај 2019 година во просториите на Домот на културата „Кочо Рацинво Јабука се одржа изборно Собрание на здружението на припадници на македонското национално малцинство за Јабука „ИлинденЈабука.

Слика Ден на Чешкиот национален совет

На 16 мај 2019 година Националниот совет на чешкото национално малцинство во Србија го прослави денот на националниот совет.