Националниот совет на македонското национално малцинство во Република Србија распишува

К О Н К У Р С

За доделување на средства за суфинасирање на програми, проекти, активностии редовни дејности на македонските организации во Република Србија за 2020 година, во следните области:

Мајка македонија

Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија свечено го одбележа 8 септември, Денот на независноста во Педагoшкиот музеј во Белград. Многубројните гости ги поздравија претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, македонскиот амбасадор во Белград Александар Поповски и директорот на музејот Слободан Вуксановиќ.

kljmp 1

Единаесеттиот по ред извештај за спроведување на Акциониот план за остварување на правата на националните малцинства, претставен е во Палатата Србија, на состанок на кој што присуствуваа претставници на националните совети, државните и покраински органи и институции, независни тела, меѓународни и организации од цивилното општество. Македонскиот национален совет го претставуваше Зорица Митровиќ, секретар на Советот.

Centar za regionalizam slika 1

На 18 јуни во Нови Сад во организација на Центарот за регионализам а со подршка на Ханс Сејдл фондацијата беше организирана конференција на тема „Статус и положба на националните малцинства во државите настанати со распаднувањето на СФРЈ“. На оваа конференција учество зедоа врвни стручњаци од шесте држави кои настанаа со распаѓањето на бившата СФРЈ.

Пландиште 1

На 07 јуни 2019 година претседателот на општината Пландиште г-дин Јован Репац со своите соработници Горан Доневски, заменик на претседател на општината, Ендре Сабо, претседател на Собранието на општината и Влада Младеновиќ, заменик на претседател на Собранието на општината, беа домаќин на претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски, претседателот на Извршниот одбор на Советот и претседателот на Здружението на граѓани припадници на македонската национална заедница „Вардар" Пландиште Никола Кипровски и првиот секретар на македонската Амбасада во Србија Марјан Јовановски.