svetski dan deteta

Националниот совет на македонското национално малцинство го одбележа Светскиот ден на детето 20 ноември, со учениците од сите основни училишта во кои што се учи Македонскиот јазик со елементите на националната култура, со приредби и работилници во Панчево и Лесковац.

3b7915fe542ab6deb4816e3f09278d8d L

Претставниците од Македонскиот национален совет предводени од претседателот Борче Величковски, го посетија основното училиште ,,Моше Пијаде'' во Гудурица и во таа прилика на учениците кои го учат Македонскиот јазик со елементите на националната култура им подарија учебници за овој предмет, како и списанието за деца на македонски јазик ,,Ѕуница.''

k zmenam zakona okt 2017 002

Во Министерството за просвета, наука и технолошкиот развој одржан е состанок на претставниците на ромскиот, унгарскиот, хрватскиот, словачкиот, романскиот, бошњачкиот и македонскиот национален совет со државната секретарка Анамарија Вичек и помошничката на министерот Весна Недељковиќ, на тема Предлози за измена на законот за учебници. На состанокот присуствуваше и претседателката на Одборот за образование на македонскиот национален совет Маре Каранфиловиќ.

5b80d7aea0760aab73e59e1b08444ac9 L

Во Заводот за унапредување на образованието и воспитувањето одржан е состанок на претставниците на унгарскиот, словачкиот, влашкиот, чешкиот, хрватскиот, романскиот, русинскиот и македонскиот (Маре Каранфиловиќ, претседателка на Одборот за образование) национален совет и претставниците на Заводот (Гордана Мијатовиќ, Елеонора Влаховиќ), на тема Подготовка на програмите за обврзателни наставни предмети на мајчин јазик, изборен предмет-мајчин јазик со елементи на националната култура и програма на дополнителните наставни предмети кои ја изразуваат специфичноста на малцинствата.

dan jabuke mkd 2017

По повод Меѓународниот ден на јаболкото, вработените и учениците во ОУ ,,Гоце Делчев'' од Јабука потготвија културно уметничка програма која се одржа во Домот на културата ,,Кочо Рацин''. Во програмата учествуваа претставници од сите одделенија. Се играше, пееше, рецитираше и глумеше во чест на јаболкото кое во оваа годишно време го има во изобилство. Видно место во културно уметничката програма и учениците кои го учат македонскиот јазик со елементи на националната култура. На приредбата присуствуваа и претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски и секретарот Зорица Митровиќ.