IMG 20180124 131826 1

Претседателот на македонскиот национален совет Борче Величковски оствари состанок со директорот на издавачкиот сектор на Заводот за учебници др Милорад Марјановиќ, во просториите на советот во Панчево.

svetski dan deteta

Националниот совет на македонското национално малцинство го одбележа Светскиот ден на детето 20 ноември, со учениците од сите основни училишта во кои што се учи Македонскиот јазик со елементите на националната култура, со приредби и работилници во Панчево и Лесковац.

3b7915fe542ab6deb4816e3f09278d8d L

Претставниците од Македонскиот национален совет предводени од претседателот Борче Величковски, го посетија основното училиште ,,Моше Пијаде'' во Гудурица и во таа прилика на учениците кои го учат Македонскиот јазик со елементите на националната култура им подарија учебници за овој предмет, како и списанието за деца на македонски јазик ,,Ѕуница.''

k zmenam zakona okt 2017 002

Во Министерството за просвета, наука и технолошкиот развој одржан е состанок на претставниците на ромскиот, унгарскиот, хрватскиот, словачкиот, романскиот, бошњачкиот и македонскиот национален совет со државната секретарка Анамарија Вичек и помошничката на министерот Весна Недељковиќ, на тема Предлози за измена на законот за учебници. На состанокот присуствуваше и претседателката на Одборот за образование на македонскиот национален совет Маре Каранфиловиќ.

5b80d7aea0760aab73e59e1b08444ac9 L

Во Заводот за унапредување на образованието и воспитувањето одржан е состанок на претставниците на унгарскиот, словачкиот, влашкиот, чешкиот, хрватскиот, романскиот, русинскиот и македонскиот (Маре Каранфиловиќ, претседателка на Одборот за образование) национален совет и претставниците на Заводот (Гордана Мијатовиќ, Елеонора Влаховиќ), на тема Подготовка на програмите за обврзателни наставни предмети на мајчин јазик, изборен предмет-мајчин јазик со елементи на националната култура и програма на дополнителните наставни предмети кои ја изразуваат специфичноста на малцинствата.