poseta 2poseta 3

За денот на државноста на Република Македонија 8-ми септември, авторките на првите буквари за предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура'' – Блага Панева и Јадранка Клисарова го посетија Националниот совет на македонското национално малцинство во Панчево. Гостите ги пречека претседателот на Националниот совет Борче Величковски, придружуван од соработниците Маре Каранфиловиќ, претседателката на одборот за образование, како и Благоја Соколовски, Добре Трајковски, Симо Најдовски, членови на Советот, директорот на Македонскиот информативен и издавачки центар Виктор Шеќеровски, Зорица Лазаревиќ, Лилјана Лазареска, Јелена Јаќимовски и Сања Арсовска.

20170822 131026

Во рамките на активностите на анимирањето на запишувањето на намладите припадници на македонската национална заедница во основните училишта за изучувања на предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура„, председателот на Националниот совет на македонското нацопнално малцинство во Србија Борче Величковски ги посети Основните училишта „Гоце Делчев'' во Јабука и „Жарко Зрењанин'' во Качарево.

mkstipendii

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДИСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

TEKST 2 1

Претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија Борче Величковски заедно со заменикот Амбасадор на Р. Македонија во Р.Србија Бојан Ѓорѓев и потпретседателот на ИО на Националниот совет и претседателот на здружението на припадници на македонското национално малцинство „Вардар-Пландиште'' од Пландиште Никола Кипривски, посетија поголем број на институции во Гудурица и Пландиште.

IMG 0145

Министерот за просвета, наука и технолошки развој Младен Шарчевиќ ги покани претставниците на Националните совети на националните малцинства во Србија на средба во Министерството по прв пат од своето именување на оваа позиција, со цел запознавање со потребите и остварените активности на Националните совети во областа на образованието и претставување на новиот нацрт на Законот за измените и дополнениата на Законот за основите на образованието и воспитувањето. Покрај Министерот на Состанокот присуствуваа и помошникот на Министерот Александар Марковиќ и државната секретарка Анамарија Вичек. Испред Националниот совет на македонското национално малцинство на овој состанок учествуваше претседателот на Советот Борче Величковски.