Печати
Категорија: Редовна дејност
Посети: 10804

Во Владата на АП Војводина беше уприличено свечено потпишување на уговорите за 2018 година, за додела на редовните и средствата за развојна дејност на националните совети на националните заедници кои имаат седиште на територија на АП Војводина од страна на Владата на АП Војводина, поточно Секретаријатот за образование, прописи и национални малцинства на АП Војводина.

apv ugovor 2

И оваа година уговорите ги доделиjа премиерот на АП Војводина Игор Мировиќ и секретарот на покраинскиот Секретаријат за образование, прописи, управа и национални малцинства Михаљ Њилаш.

На оваа свечаност премиерот на АП Војводина истакна дека доделените средства се во ранг на минатогодишните и дека националните заедници кои живеат и работат во АП Војводина се еден од приоритетите за Владата на АП Војводина.

apv ugovor 1

Секретарот за образование, прописи, управа и национални малцинства истакна дека од 2012 година средствата се зголемуваат во континуитет во не голем обем но дека се чинат сите напори и во наредниот период да се изнајдат начини на зголемување на ове средства.

УГОВОР ЗА ДОДЕЛА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ

УГОВОР ЗА ДОДЕЛА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ