Националниот совет на македонското национално малцинство во Република Србија распишува

К О Н К У Р С

За доделување на средства за суфинасирање на програми, проекти, активностии редовни дејности на македонските организации во Република Србија за 2021 година, во следните области:

 

Почитувани припадници на македонската национална заедница во Србија,  

Земајќи ја впредвид актуелната кризна состојба во борбата со Корона вирусот, во која се наоѓа севкупната светска популација, а со самото тоа и Република Србија, како и напорите и напаствијата на надлежните органи и прогласената вондредна состојба во Србија, би сакал да ве известам дека е потребно да ги одложите сите планирани активности во наредниот период, како и да го ограничите вашето движење на најмала и најнеопходна мерка, односно да се придржувате и да ги почитувате мерките кои ги пропишуваат надлежните. Доколку имате било каква потреба бројот на претседателот и секретарот на Советот ви се на располагање. Ве молам за овој допис по пат на маил, преку смс или телефонски да ги известите и членовите на вашите организации.

Истовремено ве известувам дека канцеларијата на Националниот совет нема да работи во наредниот период, односно раководството на Советот активностите ќе ги спроведуваат од дома по пат на електронска или телефонска коренспонденција. Итните и неодложните работи (преглед или експедиција на пошта која доаѓа по пат на тврда копија и др.) ќе ги спроведува претседателот на Советот.

 

Со желба за поскорашно решавање на оваа криза ви посакувам добро здравје и успех во наредниот период,

 

Борче Величковски

претседател на Советот

Мајка македонија

Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија свечено го одбележа 8 септември, Денот на независноста во Педагoшкиот музеј во Белград. Многубројните гости ги поздравија претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, македонскиот амбасадор во Белград Александар Поповски и директорот на музејот Слободан Вуксановиќ.

kljmp 1

Единаесеттиот по ред извештај за спроведување на Акциониот план за остварување на правата на националните малцинства, претставен е во Палатата Србија, на состанок на кој што присуствуваа претставници на националните совети, државните и покраински органи и институции, независни тела, меѓународни и организации од цивилното општество. Македонскиот национален совет го претставуваше Зорица Митровиќ, секретар на Советот.

Centar za regionalizam slika 1

На 18 јуни во Нови Сад во организација на Центарот за регионализам а со подршка на Ханс Сејдл фондацијата беше организирана конференција на тема „Статус и положба на националните малцинства во државите настанати со распаднувањето на СФРЈ“. На оваа конференција учество зедоа врвни стручњаци од шесте држави кои настанаа со распаѓањето на бившата СФРЈ.