ГО ПРЕНЕСУВАМЕ СООПШТЕНИТО НА АМБАСАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БЕЛГРАД

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека во сабота на 20 април 2019 година, од 07:00 до 19:00 часот, во просториите на Амбасадата на Република Македонија во Белград, на адреса: „Господар Јевремова" број 34, ќе се спроведе гласањето за нов Претседател на Република Македонија.

СЛИКА ОЗРЕН И БОРЧЕ

Во Владата на Автономна Покраина Војводина,во просториите на Секретаријатот за образование,прописи, управа и национални малцинства се одржа состанок помеѓу покраинскиот секретар Михаљ Њилаш и новоизбраните председатели и представници на Националните совети на националните малцинства кои имаат седиште на територија на покраината. На овој состанок, каде што Македонскиот национален совет го представуваа председателот Борче Величковски и членот на Советот Озрен Симјановски,сите новизбрани представници има можност меѓусебно поблиску да се запознаат и да дадат свои предлози за продолжување на, како е оценето досегашната успешна соработка со овој Секретаријат.

На втората редовна седница вочетвртиот мандат на Македонскиот национален совет во Србија, одржана на 26 јануари во Панчево, избрани се сите органи и тела со што се створени услови за работа во четирите области за кои е надлежна оваа институција.

ljubisa

Денес се простуваме со еден од најголемите македонски културни дејци на овие простори и Амбасадор на Република Македонија во Белград од 2009 до 2013 година, Љубиша Георгиевски.

Македонската заедница во Србија имаше чест и задоволство да го запознае овој, пред се прекрасен човек, кој со своите дела остави неизбришлива трага во нашето културно и општествeно живеење. Со своите дела, активности и заложби како Амбасадор на Република Македонија во Република Србија даде исклучителен придонес во зачувувањето на македонскиот национален идентитет, промоција на македонската култура и уметност, како и во образованието на македонски јазик на овие простори, за што вечно ќе сме благодарни.

I sednica

Конститутивна седница на Националниот совет на македонското национално малцинство одржана е на 02 декември во големата сала на Собранието на градот Панчево, на која што се потврдени мандатите на 23 члена на Советот.

Одма потоа одржана е и првата редовна седница на која што е избран претседателот на Националниот совет Борче Величковски и на на која што е усвоен новиот Статут на Советот.