borce izbori

77 од вкупно 79 верификувани електори ги бираа новите 23 члена на Македонскиот национален совет, на електорското собрание, кое што се одржа во Собранието на Република Србија во Белград. Листата на актуелниот претседател на Советот Борче Величковски оствари апсолутна победа, а воедно тоа беше и единствена листа што се кандидираше, па така предложените 23 електори ќе ги имаат сите места но новиот мандат на Советот.

Izbori

Министeрството за државна управа и локална самоуправа, во склад со членот 102 став 1 од Законот за националните совети за националните малцинства, издаде соопштение дека во период од 17 август до 04 октомври 2018 година се поднесени вкупно 382 електрорски пријави на потврдување, од кои 80 на припадниците на македонското национално малцинство, од кои 79 се потврдени.

 Избори за националне савете националних мањина 4. новембра

Министерот за државна управа и локална самоуправа Бранко Ружиќ ги распиша изборите за Националните совети на националните малцинства за 4 ноември оваа година. 

FB IMG 1534253113424Известени сме дека во Македонска улица во Белград на столбот пред парфимеријата ,,ДМ'' наспроти седиштето на весникот ,,Политика'' и Радио Белград осамна графит ,,Смрт Македонцима''  во превод ,,Смрт на Македонците''.

 

Ве известуваме дека на ден 30 јули 2018 година, Собранието на Република Македонија, донесе Одлука за распишување на референдум за консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија, кој ќе се одржи на 30 септември 2018 година.

На референдумот на државно ниво во дипломатско- конзуларните претставништва можат да гласаат само државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, а кои доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од избирачкиот список.

Гласањето во дипломатско- конзуларните претставништва ќе се одржи на ден 29 септември 2018 година (сабота) во периодот од 07-19 часот, по локално време.

За таа цел, на крајот од ова известување можете да ги најдите обрасците за Барање и Пријава за гласањето на референдумот.