koordinacija

На првата седница на Координацијата на националните малцинства во Србија во 2018-та година, на која што присуствуваше и претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски, со помалку невообичаен тек најпрвин беше обработувано прашањето на заедничкиот проект на Министерството за државна управа и локална самоуправа, Центарот за истражување на етницитетот од Белград и Координацијата на националните совети на националните малцинства во Србија под наслов: Делотворна застапеност на националните малцинства во работата на органите во јавната власт и јавните служби.

Клуб књижевника 82

Амбасадорката на Република Македонија Вера Јовановска Типко во белградскиот ,,Клуб на книжевници“ организираше коктел и праштална вечер по повод завршеток на својот четиригодишен мандат.