Prolećni ručak 1

На 19 мај 2019 година во Јабука во организација на Месната заедница Јабука беше уприличен традиционален заеднички пролетен ручок на сите организации кои работат и дејствуваат на територија на местото Јабука. 

Културно-уметничкото друштво „Васил Хаџиманов” од Јабука кое постои и работи од 1963 година со променливи успеси, последните години за жал беше само друштво на хартија. Негде од јануари минатата година со иницијатива на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија и Здружението на граѓани припадници на македонсктото национално малцинство „Илинден” од Јабука, а во соработка со Домот на културата „Кочо Рацин” од Јабука и МЗ Јабука се постави нов управен одбор на друштвото а на чело е избран Милорад Младеновски од Јабука.

Традиционално, ден воочи дочекот на православната Нова Година, во Качарево во организација на здружението „Вардар” од Качарево, со подршка на Центарот за заштита на традицијата „Тоше Проески” и театарското катче „Видоје Дојчиновски-Даскалот” , а под покровителство на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија беше уприличен настан кој во својата основа има задача да ги сочува старите традиционални обичаи од заборавот. Покрај членовите на здружението и жителите на Качарево на настанот беше присутен и претседателотн на Советот Борче Величковски.